Torna la façana!

Descobreix les novetats de la façana restaurada de la Casa Batlló i com n'hem recuperat tota l'esplendor

El 2019 la façana de la Casa Batlló ha viscut una restauració històrica amb la finalitat de recuperar tota la seva lluentor, esplendor i autenticitat.  Després de 2 anys d’anàlisis i planificació, professionals de 7 gremis diferents hi han intervingut per netejar-la, restaurar-la i aplicar diferents tècniques de conservació, un procés especialment complex a causa dels 5 materials que la componen (pedra, ferro, ceràmica, vidre i fusta), cadascun dels quals ha exigit un tractament específic.

La façana va ser restaurada per última vegada el 2001, pocs anys abans de ser declarada Patrimoni Mundial de la UNESCO. A continuació t’expliquem les principals intervencions que s’han dut a terme en cadascun dels materials i les novetats més visibles de la façana després de la seva restauració.

Vidre

Un dels materials més sorprenents de la façana és el vidre, protagonista de totes les peces que componen el trencadís. A part de netejar-les, s’han restituït les unitats desaparegudes amb el pas del temps replicant amb exactitud cada peça. Aquesta neteja s’ha realitzat amb aigua nebulitzada a temperatura elevada, i amb raspalls plàstics i bisturí quan ha estat necessari. Aquests treballs han retornat la lluentor original al trencadís, completant un llenç multicolor que canvia al llarg del dia segons la llum que s’hi reflecteix. També s’ha recuperat el color original del morter que uneix les diferents peces, descobrint quatre franges blanques que travessen diagonalment la façana. Finalment també s’ha intervingut al vidre emplomat de la Tribuna, els cantells de la qual s’han daurat, recuperant el seu aspecte original.

Ceràmica

Un dels majors reptes d’aquesta restauració ha estat el de recuperar les peces ceràmiques, un procés especialment complicat a causa del seu cromatisme i de l’estat de degradació de l’esmalt d’algunes unitats. Aquestes peces les trobem a 3 llocs:
– A la teulada formada per peces ondulades.
– A la creu de 4 braços que remata el coronament.
– Als discos ceràmics que trobem distribuïts enmig del trencadís.
A part de netejar i protegir aquestes peces, algunes també s’han curat. Quan part de l’esmalt desapareix, de vegades es produeix vida biològica en aquestes peces (fongs, bacteris…). En aquest cas cal eliminar aquesta vida biològica i tornar a protegir la peça.

Ferro

Un altre dels elements que més destaquen de la façana són les baranes de les balconades, fetes de ferro colat. Després de decapar-les, n’hem recuperat el color original, i avui llueixen amb els barrots daurats i les baranes blanquinoses, pintades originalment amb blanc de plom, un pigment emprat tradicionalment en pintura artística. També hem restaurat alguns elements malmesos, com ara la biga pujamobles de la balconada superior i les seves cadenes. Finalment hem protegit tot el ferro per facilitar la seva conservació futura.

Fusta

També hem restaurat tota la fusta de la façana, material especialment visible als porticons de les finestres. A les parts en què la fusta estava trencada, s’ha engalzat fusta nova amb les mateixes característiques que l’original. La majoria és de pi de melis de principis de segle i els empelts s’han portat a terme amb fusta de la mateixa època i tipus aconseguida pel nostre equip de restauració en tallers i magatzems. Aquesta restauració ha posat al descobert dos tipus de verd a la fusta: un més clar a les finestres, balconeres i tribunes i un altre més fosc als porticons.

Pedra

La pedra és la protagonista de la zona inferior de la façana, especialment a la Planta Baixa i la Tribuna principal. Després d’una minuciosa neteja realitzada amb vapor d’aigua i raspall, hem eliminat tota la brutícia existent, bàsicament pols i contaminació acumulats durant anys. També hem omplert alguns buits que hi havia entre els diferents blocs i finalment hem protegit tota la pedra amb un hidrofugant per facilitar la seva conservació futura. D’aquesta manera la brutícia no penetra a la pedra i marxa fàcilment amb aigua, fet que permet que pugui respirar. Com a resultat, la pedra ha recuperat el seu color i veta original, fent més visible el dibuix dels diferents blocs que la componen.

Compromís patrimonial

Gràcies al treball de centenars de professionals i a la dedicació de la família Bernat, propietària de l’edifici, avui pots descobrir la façana de la Casa Batlló tal com era el primer dia, un viatge als orígens que et convidem a continuar visitant la Casa o a la nostra web, a la secció dedicada a la restauració.

Amb aquesta intervenció, contribuïm a posar en valor una obra mestra del geni creador de Gaudí, que va unir tradició i innovació de forma extraordinària, aportant a la Casa un valor universal excepcional.

Avui, un segle després, torna la façana de tots. I el viatge continua.