Per què la Casa Batlló es coneix com “la casa de les màscares”?

La façana de la Casa Batlló és la porta d'entrada a un univers simbòlic i fantàstic que inspira a tot aquell que la contempla.

La Casa Batlló ha inspirat la fantasia de la gent de Barcelona des que Gaudí acabés la reforma de l’edifici en 1906. Des de llavors, ha estat batejada popularment amb diferents noms, entre ells el de “la casa de les màscares”.

Origen del nom
El nom de “la casa de les màscares” té el seu origen en la forma dels balcons de la façana principal de Casa Batlló, que recorden màscares de carnestoltes. La façana, una de les més sorprenents i creatives de la història de l’arquitectura, va despertar des del primer dia la imaginació popular, donant peu a altres noms com “la casa dels ossos” o “la casa dels badalls” o “la casa del drag”.

Balcons de ferro i pedra
Els balcons estan formats per baranes de ferro colat, realitzades artesanalment a partir de models de guix elaborats per l’arquitecte en el seu taller de la Sagrada Família. La seva forma és ondulada i presenta un perfil irregular que en determinats punts s’enrosca en si mateix com un pergamí.
La majoria de baranes tenen dos buits, dos forats que semblen els d’una màscara, i que queden tancats per planxes de ferro ondulades de color daurat.
Les baranes es fixen al mur mitjançant dos ancoratges que queden en volada, sense tocar el sòl del balcó, que és de pedra. Per a acolorir-les i protegir-les Gaudí va emprar un pigment de carbonat de plom que evita l’oxidació del ferro.

Inspiració dels balcons
A part de la interpretació popular de les màscares, els balcons també s’han comparat amb calaveres per les seves formes corbes, els buits que presenten i el seu color.
Les bases dels balcons són de pedra i tenen forma de petxina, reflectint la inspiració marina de Gaudí.
El balcó superior de la façana, que està en la golfa, és molt diferent de la resta. És molt més petit i la seva forma recorda el bulb d’una tulipa.

Restauració dels balcons
A causa de la contaminació, els balcons es van ennegrir sent restaurats per primera vegada en els anys 90.

En 2019, coincidint amb la restauració de la façana, es va decapar la pintura, es van refer volumètricament zones espatllades i es va recuperar el color original protegint prèviament el ferro amb una capa antioxidant.