Casa Batlló facade

La marca

Casa Batlló és una institució privada que actualment s’autofinança amb recursos propis gràcies a una llarga i costosa trajectòria d’inversions prèvies, i gràcies també a la constància i a la dedicació acurada de la propietat al llarg de molts anys per recuperar, conservar i difondre aquesta obra excepcional i singular del patrimoni arquitectònic.

Amb l’afany legítim de protegir aquest patrimoni, hi ha diverses marques registrades, en diversos països i en diverses classes, tant pel que fa al nom com a la imatge gràfica.

La representació gràfica de la Casa Batlló i el seu logotip constitueix una marca registrada la titularitat de la qual atorga a Casa Batlló SLU el dret exclusiu de reproducció.

En virtut d’aquests registres i de la titularitat privada de l’edifici, les imatges de Casa Batlló no es poden reproduir sense prèvia autorització escrita, existint en l’actualitat diversos llicenciataris que fabriquen productes sota llicència en l’àmbit editorial, papereria, clauers, imants, objectes de ceràmica i resina, articles tèxtils.

Sol·licitud de Productes sota llicència
Sol·licitud de Llicència d’Ús d’imatges
Sol·licitud de Permisos per a realizar Reportatges Audiovisuals

En tot cas, la CASA BATLLÓ es reserva el dret d’aprovar o rebutjar les llicències i permisos en relació a l’obtenció, ús i difusió de les imatges podent aplicar els cànons tarifaris vigents per a cada cas. Així mateix amb l’objectiu de poder mantenir el bon funcionament de les visites culturals, en determinades ocasions aquests reportatges poden estar subjectes a determinades condicions horàries.