Fanals per a la Plaza Real i Pla de Palau

Mentre Gaudí estudiava, va col•laborar com a delineant amb Josep Fontserè i Mestre en la reixa d’entrada del Parc de la Ciutadella i al finalitzar, l’Ajuntament de Barcelona li va encarregar el disseny de l’enllumenat públic de dues places de la ciutat: la Plaça Reial i Pla del Palau.

Un jove Gaudí recent llicenciat com a arquitecte va realitzar dos dissenys diferents, un de fanals de sis braços i un altre de tres, totes dues amb llums de gas amb base de pedra de les que s’erigeix una columna de ferro forjat i bronze.

Les dues de la Plaça Reial tenen sis braços i es caracteritzan pel colorit que presenten des de la base de pedra, on Gaudí va fixar un gran medalló de ferro amb motius florals. D’ell sorgeix la columna de ferro fos, el qual té en la part baixa una subtil ornamentació vegetal de fulles d’heura. A la meitat de la columna va situar un escut de Barcelona i més amunt petites ornamentacions florals de color vermell just a sota dels sis braços que sostenen els fanals de vidre. La part més original és, sens dubte, la rematada, amb un caduceu amb les dues serps i un casc alat, símbols que al•ludeixen a Mercuri, el déu romà del comerç, activitat amb la qual Barcelona s’identificava en aquell moment, una ciutat molt comercial gràcies al port situat a prop de la Plaça.

La senzillesa plantejada en aquests fanals per Gaudí es testifica en el projecte presentat per ell mateix a l’Ajuntament on justifica més l’elecció de tots els materials previstos en la seva realització:

“Fer un canelobre de noble senzillesa sense raquitisme, donant a cada part la importància que requereix i subjectant a complir estrictament les necessitats amb aquesta finalitat que ha estat creat: s’ha seguit amb deure de formalitat la major franquesa en l’ús dels materials, deixant-los completament a la vista la seva estructura i disposició, no podent admetre, en absolut, que una capa de color intentés la il•lusió de materials i objectes que no existeixen i que la intempèrie s’encarrega contínuament de fer desaparèixer, mostrant el veritable material a semblança de la nuesa del captaire vista entre parracs”.

gaudi_plaça_reial_barcelona_general

Tot i ser un dels primers projectes de Gaudí, ja destaca la seva seguretat constructiva a jutjar per l’esment que fa Gaudí als pagaments en el propi projecte executiu. Gaudí no va proposar un sistema de pagament de l’obra a preu fix o alçat, com es feia en l’època, sinó al preu que sortís després de la seva col•locació. D’aquesta manera Gaudí estava convençut que gastaria menys del pressupostat: 3605 pessetes, imprevistos inclosos.

Una dècada després de realitzar els fanals de Plaça Reial, el 1890 es va encarregar de les de Pla de Palau a la mateixa ciutat, situades davant de la Delegació del Govern. El plantejament és igual que les de la Plaça Reial, llevat que consten únicament de tres braços i de menor ornamentació. El coronament té forma de corona invertida, recolzada en tres dragons, amb els caps que sobresurten.

farolas-pla-del-palau-barcelona

Veure més obres de Gaudí